Skip to main content

Wil jij beter jouw standpunt onderbouwen? Neem dan eens grote maatschappelijke discussies onder de loep. Je komt er dan erachter dat ze zich telkens schikken rondom dezelfde soort vragen. Of het nu gaat over de maximumsnelheid op autowegen, ingrijpen op de huizenmarkt of het beperken of toestaan van immigratie; discussie over beleid kan uiteindelijk worden teruggebracht tot vier vragen: 1. Is er een probleem? 2. Wat is de oorzaak van het probleem? 3. Welke oplossing pakt deze oorzaak het beste aan? 4. Wat zijn de bijkomende gevolgen van het uitvoeren van de oplossing? Samen vormen ze de standaard geschilpunten, oftewel het SGP-model. Met die vragen en je voorbereide antwoorden in je achterzak, ben je beter dan wie dan ook voorbereid op een stevige discussie.

Antwoord geven

Gewoonweg antwoord geven op de vier hierboven genoemde vragen is echter niet genoeg om effectiever te argumenteren Zeker als je een gedegen tegenstander tegenover je hebt is het jouw taak om de antwoorden op de vragen in het SGP-model aannemelijk te maken. Dit boek gaat uiteindelijk over hoe je beter kunt worden in het aannemelijk maken van jouw uitspraken. Maar laten we ons in dit hoofdstuk beperken tot de vier vragen.

De vier vragen op een rij

De eerste vraag kwam al eerder naar voren: wat is het probleem? Ben je voorstander van een bepaalde verandering? Dan is het je taak om aannemelijk te maken dat het probleem dat je wil oplossen ernstig en structureel is. De volgende stap is om te beargumenteren dat het probleem inherent is aan het huidige beleid. Je moet beleid hier zo breed mogelijk zien. Van de regels over thuiswerken tot het stikstofbeleid van de overheid. Stap drie is om uit te leggen dat de door jou voorgestelde oplossing doeltreffend en uitvoerbaar is. En dan de laatste stap in het standaardgeschilpuntenmodel: betogen dat de bijkomende voordelen van jouw oplossing opwegen tegen de nadelen.

De standaard geschilpunten met een voorbeeld

Samengevat bestaat het standaard geschilpuntenmodel dus uit probleem, oorzaak, oplossing en de bijkomende consequenties. Het model helpt je met je standpunt onderbouwen. Het wordt vast concreter aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je jouw collega’s een voorstel doet om elke vergadering die jullie hebben maximaal één uur te laten duren. Hoe ziet dat voorstel er dan uit wanneer we het uitwerken in het SGP-model?

  1. Het probleem is dat onze vergaderingen te veel tijd en energie kosten. Dat is ernstig, want we moeten al onze tijd en energie richten op klantcontact.
  2. De oorzaak is dat we te veel tijd inruimen voor onze vergaderen, namelijk standaard 2 uur lang. Het is een bekend fenomeen dat vergaderingen de tijd ze krijgen altijd volmaken. Minder tijd inruimen betekent dus minder lang vergaderen.
  3. De oplossing is om voor elke vergadering maximaal 60 minuten tijd in te plannen; dat kan prima via ieders digitale agenda en goed te handhaven door de voorzitter.
  4. Een bijkomend voordeel is dat we niet langer hoeven te luisteren naar de stokpaardjes van Piet. Een nadeel is dat we niet meer echt kunnen socializen.

Wil jij ook beter je standpunt onderbouwen? Neem dan contact op met Nick Schoemaker. Volg één van zijn trainingen of boek een sessie met Nick als coach om jou te trainen in je overtuig en argumentatievaardigheden.

Ben je slechts toehoorder en geen deelnemer in een discussie, dan kun je het SGP-model gebruiken om voor- en tegenargumenten in elke discussie over processen, werkwijzen en beleid inzichtelijk te maken. Zo gebruik je SGP niet om beter je standpunt te onderbouwen maar kun jij – nog beter dan de deelnemers aan de discussie zelf – analyseren wat nu de beste vervolgstap is en waar je het als team over oneens bent. Door stapsgewijs alle argumenten te bespreken, maak je een geschil over beleid helder en inzichtelijk.

Tip

Het is natuurlijk goed om na te denken over de standaard geschilpunten om je eigen standpunten beter te onderbouwen. Maar probeer het ook te gebruiken tijdens een verhitte discussie of fel debat. Stel jezelf de vraag: waar ben ik het precies mee oneens?

Verder lezen

Er zijn handboeken geschreven waarin alle voor- en tegenargumenten in grote beleidsdiscussies zijn vastgelegd. De bekendste hiervan is ongetwijfeld ‘‘pros and cons – a debater’s handbook,’’ uitgegeven door Routlegde. Maar neem ook vooral een kijkje op Kialo, een website die alle argumenten in maatschappelijke debatten verzamelt, ordent en op een visueel aantrekkelijke manier presenteert.