Skip to main content

Voor ik je vertel wat de beste speech van Ronald Reagan is, eerst iets over de man en zijn verbale kwaliteiten. Reagan, de 40e president van de Verenigde Staten, staat bekend om zijn humor in het debat en als een echte “game changing president.” Zeker als het gaat om zijn scherpte in het debat is het een aanrader om naar een specifiek moment in een verkiezingsdebat tegen Walter Mondale te kijken. Reagan krijgt de vraag of hij niet wat oud is om nog op te gaan voor het presidentschap. Zijn antwoord is als volgt:

Voor veel Amerikanen geldt hij nog steeds als de beste president die ze ooit hebben gehad. Maar ook zijn speeches behoren tot de beste uit de moderne Amerikaanse geschiedenis. En wat is dan de beste speech van Ronald Reagan? Dat is zijn afscheidsspeech.

De beste speech van Ronald Reagan

Er zijn een aantal redenen waarom de afscheidsspeech van Ronald Reagan zijn beste speech is. Als eerste is het een toespraak waar visie uit spreekt: het is duidelijk dat hier een man met een plan spreekt. En dat is waar zijn publiek behoefte aan had. Daarnaast is deze laatste toespraak uit the Oval Office een goed voorbeeld voor het toepassen van metaforen, sluit de speech aan bij traditionele Amerikaanse waarden en is het een persoonlijke toespraak.

Visie

“All great change in America starts at the dinner table.” Dat is waar Reagan zijn afscheidsstoespraak mee eindigt. Hij appelleert daarmee aan de klassiek Amerikaanse droom, dat je klein kunt beginnen en groot kunt eindigen. Het idee dat alles mogelijk is in Amerika. Dat idee loopt als een rode draad door deze toespraak en dat maakt de speech ook zo krachtig; hij sluit aan bij een visie die zijn publiek zelf ook graag uitdraagt.

Aandacht voor je publiek

Vanaf het eerste moment van deze toespraak is het duidelijk dat Reagan zich echt tot zijn publiek richt. Keek je deze speech als Amerikaans burger, dan voelde je je echt aangesproken. Natuurlijk speelt politieke voorkeur hier wel een rol. Was je tegen het beleid van Ronald Reagan, dan sprak zijn laatste toespraak je waarschijnlijk minder aan. Maar zelfs dan is het moeilijk om je aan zijn verteltrant te onttrekken. Hij zegt onder andere dat hij dankbaar is voor “the chance you gave us.” Hij spreekt dus echt jou als toehoorder direct aan.

Heldere metaforen

De beste speech van Ronald Reagan kan natuurlijk niet zonder heldere metaforen. Waarom is de metafoor, of beeldspraak in het algemeen, zo’n krachtig retorisch middel? Omdat het heel erg veel kan zeggen met weinig woorden. Reagan maakt er in zijn laatste toespraak ook goed gebruik van. Bijvoorbeeld door aan het einde van de speech de “city on a shining hill” te noemen. Of de economie die nu gesnoeid is en daardoor sneller terug kan groeien. Dat is natuurlijk ook een manier om harde bezuinigingen achteraf in een goed daglicht te stellen.

Wil je ook leren van onder andere de beste speech van Ronald Reagan? Neem dan direct contact op met Nick Schoemaker voor een training of coaching.

Aansluiten bij waarden

Amerika heeft een bijzondere status in de wereld: als morele leider. Tenminste, dat was de visie van Reagan en dat is hoe hij perfect aansluit bij de Amerikaanse waarden van vrijheid en democratie. Hij maakt dit duidelijk door aan het begin van zijn speech een anekdote te vertellen over een marinier en een vluchteling: het verhaal van freedom man. Later refereert hij aan de Amerikaanse rol in de Tweede Wereldoorlog: “we’ll never forget what the boys in Normandy did.” Dat heeft in feite niets met zijn eigen presidentschap van doen, maar hij verweeft het perfect in de rest van deze toespraak.

Persoonlijk

Ik wil nog één ding zeggen: de laatste paar dagen, toen ik uit het raam van het Witte Huis keek, moest ik denken aan “the shining city on the hill.” Nog een laatste woord aan de hardwerkende Amerikanen die deel uit maakten van de Reagan-revolutie: vrienden, we hebben het voor elkaar gekregen! En de start van toespraak, waarin Reagan vertelt over alle momenten dat het hem niet gegund was direct contact te maken met “zijn Amerikanen.” Het zijn allemaal voorbeelden van hoe Reagan deze toespraak persoonlijk maakt. Door zijn toespraak zo persoonlijk te maken, stelt hij zijn publiek in staat om zich met hem te identificeren. Jarenlang onderzoek van onder andere Robert Cialdini heeft al aangetoond dat we graag luisteren naar mensen die op ons lijken. Een persoonlijke toespraak geven draagt dus bij aan je ethos, je persoonlijke overtuigingskracht.

Zelf kijken

Uiteraard wil je de speech zelf graag terug zien. Onthoud natuurlijk wel dat de beste speeches ook altijd de beste voorbereide speeches zijn. Bekijk de beste speech van Ronald Reagan hier volledig terug: