Skip to main content

Te gast in deze aflevering is Fleur Spijker. Al 25 jaar lang houdt ze zich bezig met gebieds- en projectontwikkeling in Nederland. Op dit moment is zij wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen namens D66 in de Gemeente Leiden, waar op dit moment veel gebouwd en ontwikkeld wordt. Daar komt dan ook de nodige inspraak van bewoners bij kijken, een onderwerp dat in deze aflevering zeker aan bod zal komen. Voordat ze wethouder werd, was Fleur Spijker actief als advocaat, onder andere als partner bij TeekensKarstens Advocaten en Notarissen. Vandaag praten we met elkaar over inspraak, de omgevingswet en de vraag hoe je als wethouder met inspraak om zou moeten gaan.

Gast

Fleur Spijker, wethouder Gemeente Leiden

Onderwerpen

Inspraak, omgevingswet en lokaal bestuur.