Skip to main content

In Red Hook, een buurt in Brooklyn, New York, hebben inwoners al jaren te kampen met armoede, geweld en onveiligheid. In de jaren ’70 werd de buurt geplaagd door heroïne en in de jaren 80- en 90 door cocaïne. ‘Red Hook werd de crack-hoofdstad van Amerika genoemd. De inwoners van Red Hook zeiden: “het rechtssysteem werkt hier niet. Het maakt ons leven niet veiliger en het criminaliseert te veel mensen.” Het was de aanzet om in die buurt te werken aan een nieuwe vorm van rechtspraak en in 2000 werd het Red Hook Community Justice Center opgericht. Sindsdien vormt het een inspiratie om rechtspraak anders aan te pakken; ook in Nederland. Zo werden er in Eindhoven en Amsterdam wijk- of buurtrechters aangesteld. En over het initiatief hiertoe in de Amsterdamse wijk Venserpolder ga ik in gesprek met twee gasten. Als eerste voormalig kamerlid en huidige stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost Tanja Jadnanansing. Mijn tweede gast is de buurtrechter zelf, mr. Maria Leijten, die vanaf november 2021 zitting houdt in Venserpolder.

  • Red Hook Community Justice Center: https://www.courtinnovation.org/programs/red-hook-community-justice-center
  • Verslag van Nederlands bezoek: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Community-court-krijgt-nederlands-gezicht.aspx
  • De buurtrechter in Venserpolder: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Over-de-rechtbank/buurtrechtervenserpolder/Paginas/Over-de-buurtrechter.aspx
  • Kritische reflectie op het fenomeen buurtrechter: https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/waarom-buurtrechter-afleggen-tussenrechter/

Gast

buurtrechter mr. Maria Leijten & stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing

Onderwerpen

Buurtrechtspraak, community justice.