Skip to main content

Project: technisch voorzitter Gemeenteraad

Hoe kom je van een reguliere commissievergadering naar echte discussie? Het is een vraag waar veel gemeenteraden mee worstelen. Het lukt maar niet om tijdens een raadsvergadering een levendig debat van de grond te krijgen. En in tijden van covid-19 is dat alleen maar lastiger geworden.

Ook de Gemeenteraad van Roosendaal wilde een levendiger discussie dan gebruikelijk. Een open debat over de nieuwe kaders arbeidsmigratie, met zo veel mogelijk raadsleden als de corona-maatregelen toestaan. In Roosendaal, logistiek knooppunt met veel zogenaamde warehouses, is het een belangrijk thema.

In opdracht van de griffie trad Nick Schoemaker daarom op als technisch voorzitter van een bijzondere bijeenkomst van de Gemeenteraad van Roosendaal. Vooraf werd er met leden van de werkgroep voorbereid om de juiste agenda tot stand te brengen. Deze bijzondere bijeenkomst van de gemeenteraad bleef ook in de media niet onopgemerkt:

Nick Schoemaker als technisch voorzitter inzetten
Klant

Gemeenteraad Roosendaal, werkgroep kaders arbeidsmigratie.

Rol

Technisch voorzitter commissievergadering